De zon schijnt in de Goffert, als Bart van Ingen, directeur algemene zaken van NEC, plaatsneemt op het terras van één van de businesslounges. Het veld ligt er mooi bij, het werk van Theo van Benthum is duidelijk zichtbaar. Het is de week nadat Ruud Brood de nieuwe trainer van NEC werd en de week nadat de nieuwe voetbalvisie van de club werd gepresenteerd.
“NEC is en blijft van en vóór het volk. En het volk, dat zijn we allemaal.” Dat zegt directeur algemene zaken Bart van Ingen als hij terugkijkt op de informatieavond die donderdag 5 juni werd gehouden voor de verschillende supportersvereningen rondom NEC. “Daarom zal ik als bestuurder elke vorm van inspraak met supporters 150 procent ondersteunen.” Tijdens die bijeenkomst werd onder meer ingegaan op de open brief, die namens deze organisaties naar de directie van NEC, Raad van Commissarissen (RvC) en aandeelhoudersvereniging STAK was gestuurd.
Taal van de supporters
Ook Van Ingen vindt samenwerking met supporters belangrijk. “We moeten alleen een constructie vinden, waarin dat het beste past. Een afgevaardigde moet om te beginnen maximaal draagvlak hebben om te werken.” Van Ingen geeft aan dat zo’n kandidaat niet alleen de ‘taal’ van de supporters moet spreken, maar ook een zekere expertise moet toevoegen aan het bestaande overleg. “Vertrouwen vanuit alle geledingen is noodzakelijk.” Van Ingen maakt de vergelijking met het OSRN-bestuur. “Ook daar is gekozen voor een zeer gevarieerde samenstelling, met verschillende expertises. Meepraten over het beleid van de club is dan een stuk interessanter!”
Niet verschuilen
Van Ingen wordt enthousiast als hij praat over supportersparticipatie: “Wat wil ik als bestuurder nou liever dan een representatie van supporters, die meehelpt beleid te formuleren?” Hij heeft dan ook een duidelijk beeld van wat supporters kunnen bedragen aan het beleid van NEC. “Het is belangrijk dat de cultuur van de club wordt bewaakt en dat een afgevaardigde begrijpt hoe het hier in de club werkt. Maar zo iemand moet ook kennis toevoegen aan tafel. Bijvoorbeeld iemand die alle uitwedstrijden heeft bezocht of iemand die veel weet van sportmarketing. Als je beleid gaat formuleren, dan moet je wel iets meebrengen!” 
Verder merkt Van Ingen dat mensen vaak wel iets roepen, maar uiteindelijk niet de verantwoording pakken zich ook daadwerkelijk in te zetten. “Dus kom aan tafel, maar als je A zegt, moet je ook B zeggen!” Van Ingen verwacht van een supportersafgevaardigde ook dat hij of zij verantwoording deelt, “ook als een bepaald besluit anders uitpakt dan de achterban verwacht. Dan moet zo iemand zich niet achter mij gaan verschuilen!”
Het profiel van zo’n kandidaat is dus helder: “Het is iemand die communicatief vaardig is, draagvlak heeft, de cultuur van de club kent en inhoudelijk bijdrage aan tafel heeft.”
Nieuwe visie
De kern van de nieuwe voetbalvisie van NEC komt samen in het zogenoemde ‘technische hart’. Deze constructie, waarin vijf mensen met voetbalverstand nieuwe spelers gaan beoordelen en aannemen, moet zorgen voor een consistent en kwalitatief goed aannamebeleid voor spelers. De reacties erop waren positief, weet Van Ingen. “Mensen zijn blij dat er een plan is. Na de degradatie werd natuurlijk naar zo’n plan gevraagd. We zijn nu vanuit de communicatie-afdeling bezig om het hele verhaal ook één keer goed uit te schrijven. We gaan ook video maken, om er voor te zorgen dat de hele buitenwereld in één keer begrijpt hoe we bestuurlijk georganiseerd zijn en hoe onze voetbalvisie eruit ziet.” Van Ingen snapt dat mensen willen zien wat er zoal verandert binnen de club. “De technische staf krijgt heel langzaam vorm, we gaan volgende week de functies van de RvC-leden openbaar publiceren.” Van Ingen nodigt daarmee iedereen uit om te reageren op functies, als hij of zij denkt te passen op het profiel, zoals dat is uitgeschreven door het STAK. “Daarmee willen we voorkomen dat het een ‘onderhandse’ afspraak wordt. Op basis van ons profiel gaat het STAK dan op zoek naar nieuwe RvC-leden.”
Andere functie
Geleidelijk krijgt het technische hart en ook de rest van de organisatie rondom het eerste elftal van NEC vorm. Resultaat daarvan is, dat in sommige omstandigheden, de functie van medewerkers kan veranderen. “Ron de Groot blijft bij het eerste elftal. Over de exacte invulling moeten we nog met Ruud Brood praten, maar Brood is daar absoluut een voorstander van. Met Jack de Gier zijn we in gesprek over zijn rol in de organisatie en ook met Wilfried Brookhuis praten we zodra hij terug is van vakantie.”
Vanuit het technische hart gezien betekent dit dat de club alleen nog zoekt naar een hoofd opleidingen, gecombineerd met de functie van manager algemene zaken. “Zo’n hoofd opleidingen is namelijk ook iemand die het vervoer moet regelen of een deel van het commerciële pakket moet doen.” Er is de afgelopen weken met heel veel mensen over heel veel functies gesproken. “De eerste keuze ligt nu altijd bij mensen die binnen deze organisatie actief zijn. Alleen in hoge uitzondering is het denkbaar dat we iemand van buitenaf aantrekken.”
Nieuwe wind
De reorganisatie binnen de club vindt plaats op alle niveaus, variërend van op kantoor tot in de dug-out. “Het is nodig dat we een nieuwe wind laten waaien door de organisatie. Dat is noodzakelijk om het gewenste resultaat te krijgen. Daarmee willen we nadrukkelijk niet de culturele waarde en ervaring van deze club overboord gooien, maar: 20 jaar NEC is niet per definitie kwaliteit. Andersom ook: 20 jaar ervaring buiten NEC is ook niet per definitie kwaliteit. Je moet wél continu beoordelen waar iemands beste plek in de organisatie is.” Ook de samenwerking met FC Oss wordt momenteel kritisch bekeken. “Belangrijke vraag daarbij is hoe FC Oss een wat meer permanente plek in onze voetbalacademie kan innemen. We zijn ook nadrukkelijk in gesprek met het bestuur van de amateurs van NEC, om ook daar tot een bepaalde vorm van integratie te komen. Interregionaal, commercieel, maatschappelijk, maar ook voetbaltechnisch is het onverklaarbaar dat je dat naast elkaar laat lopen.”
Rendement
De nieuwe organisatie krijg gestaag vorm: “Over ongeveer twee weken hebben we alle plekken van het technisch hart bezet. We zijn ook aan het kijken hoe we de voetbalacademie een prominentere plek kunnen geven binnen de club.” Ook dat is een financiële aangelegenheid: “Vraag is dan: ‘hoeveel budget willen we gaan besteden aan talent en wat willen daarvoor gaan ondernemen?’ Want uiteindelijk moet talent ook rendement bieden.”
Rondom de lof over het bouwen aan een nieuwe organisatie is er ook nog steeds kritiek. De huidige ontwikkeling benoemt Van Ingen als een soort ‘wet van Murphey. “Het is een opeenstapeling van ontwikkelingen, die eigenlijk vóór het afgelopen seizoen al begonnen is. Als je geen eenduidige visie hebt en je zit met veel wisselende bestuursleden en wisselende trainers en je combineert dat met hoge tijdsdruk, dan verval je vaak in slechte keuzes.” Feiten liegen niet en Van Ingen somt een rijtje namen op van vertrokken NEC’ers, zoals op het veld als op bestuurlijk niveau. De kritiek op het functioneren van de club is dus terecht, aldus Van Ingen. “De man op de tribune ziet het negen van de tien keer hartstikke goed. Natuurlijk zijn er hier dingen verkeerd gegaan, dat kan niet anders wanneer je degradeert.” Van Ingen is glashelder: “Er is inconsistent bestuur en leiderschap geweest, de visie was niet eenduidig, waardoor het algemene belang niet meer voorop stond.” Van Ingen benadrukt nog eens de belangrijkste culturele waarde van NEC: ‘bij elkaar blijven’, “Verbinding, Verantwoording & Eendracht moeten er zijn. Niet alleen maar praten maar vooral doen!”
Geen toeval
NEC is gaan samenwerken met Futaralis Football Company, een bedrijf dat de club assisteert met het samenstellen van de nieuwe selectie. Van Ingen noemt deze samenwerking de beste beslissing die NEC de afgelopen tijd heeft genomen. “Zo’n constructie stelt je in staat gewoon eens te herijken, na te denken over vragen als ‘hoe werkt het directiebesturingsmodel’ of ‘hoe zetten we dat ‘technisch hart’ neer’. Juist omdat we ons nu niet onder druk laten zetten om snel een keuze te maken.” Van Ingen wil niks meer aan toeval of incidenten wijden. “Als je weet dat je je beleid en bezetting goed hebt gedaan, dan kun je als organisatie zeggen dat je er alles aan hebt gedaan om een goed resultaat op het veld neemt te zetten.”
Nieuwe NEC
Bij het verlaten van het stadion zien we op de vloer in de hal grote banners van (voormalig) spelers van NEC, die een nationaal team vertegenwoordigen. Later die dag zullen die aan het stadion worden opgehangen. Uiteraard ontbreekt Jasper Cillissen niet, maar bovenop de stapel ligt een levensgrote foto van Alirezah Jahanbakhsh, in het nationale shirt van zijn vaderland. Als het WK Voetbal nog in volle gang is, zijn de trainingen van het nieuwe NEC al weer begonnen. Of Ali daarbij zal zijn, is nog niet bekend. “We zijn full swing met de selectie bezig.” Namen van spelers wil Van Ingen nog niet noemen, maar: “Als ik zie met welke spelers we nu praten, krijg ik daar wel een warm gevoel van. Van de zes spelers waar we nu mee in gesprek zijn, en één daarvan is Jeffrey Leiwakabessy, zijn er vijf Nederlander. Bovendien zijn ze allemaal bekeken op de kenmerken die we geformuleerd hebben. “Hoe zit iemand in elkaar en past dat hier bij NEC?”, besluit Van Ingen. Belangrijke vragen voor het nieuwe NEC.