Algemeen directeur Bart van Ingen is erg blij dat NEC weer in categorie 2 is ingedeeld. De club scoorde bij het laatste meetmoment 96 punten, meer dan genoeg om categorie 1 te verlaten. “Ook financieel gezien komt onze club nu langzamerhand in beter vaarwater”, zegt Van Ingen op de clubsite.

NEC heeft een lange weg afgelegd om weer in categorie 2 te komen. “Na een intensieve periode van bezuinigen en financiële herstructurering over alle lagen van de organisatie hebben we een terugkeer naar categorie 2 weten te bewerkstelligen. Daar mogen we als club trots op zijn. Een speciaal woord van dank gaat daarbij uit naar de Raad van Commissarissen en in het bijzonder Ton van Gaalen voor hun positief-kritische toezicht op en begeleiding van dit traject.”

Toch betekent de nieuwe indeling niet dat NEC het beleid verandert. “We zijn dus op de goede weg, maar dat houdt niet in dat we er al zijn en dat we de begroting en het spelersbudget direct op gaan schroeven. Financieel gezond worden kost tijd en we willen deze doelstelling juist voor de lange termijn waarborgen. Daarom blijft NEC scherp op haar lasten. Onze financiële doelstelling blijft op eigen kracht een gezonde exploitatie te realiseren, onze sportieve doelstelling blijft handhaving in de Eredivisie.”

Foto: Rob Koppers