Het College van B&W heeft enigszins positief gereageerd op de realisatie van het Topsport- en Innovatiepark (TIP), de realisatie van de topsporthal en uitbreiding van het Goffertstadion naar 16.000 plaatsen. Ze zien het project als een innovatief concept en een goede impuls voor de (top)sport in Nijmegen.
Een meerderheid van de gemeenteraad van Nijmegen moet zich de komende weken achter dit Collegebesluit moeten scharen. Dit jaar moeten ook de partijen die zich willen vestigen bij de topsporthal (NEC, Matrixx Magixx, VoCASA, Turnvereniging De Hazenkamp, Top Judo Nijmegen, UMC St Radboud, CWZ, St. Maartenskliniek, ROC en HAN) definitief de handtekening zetten onder de plannen. Ook wordt de subsidieaanvraag afgerond en een bestemmingsplanwijziging voorbereid. De bouw zou eind 2012/begin 2013 moeten starten en veertien maanden later gerealiseerd moeten zijn. De kosten worden geraamd op 55 tot 58 miljoen euro.
NEC is tevreden over het eerste besluit van het College van B&W. "Wij begrijpen de zorgen van het College zoals die staan verwoord in het Collegebesluit maar zijn met de meerderheid van het College eens dat het een prachtig project voor Nijmegen is waarbij de (top)sport, het onderwijs, de zorgsector en de economie in de stad een forse impuls kunnen krijgen. Voor NEC is het van essentieel belang dat de club zich de komende jaren kan blijven ontwikkelen. Uitbreiding van het stadion is daarvoor cruciaal. Wij hebben onze ambities bijgesteld naar een realistisch niveau en hebben bovendien het College aangegeven aan de club strenge voorwaarden te mogen stellen wat betreft de financiële huishouding van NEC.