Een tweetal weken geleden is NEC een poll gestart om de mening te vragen van de ongeveer 10.000 seizoenkaarthouders die NEC rijk is. De vraag aan hen was of zij er wel of niet mee in wilden stemmen de tribuneverwarming voortaan uit te schakelen. Enerzijds omdat deze nauwelijks mensen verwarmt, maar slechts lucht. Anderzijds om een bijdrage te leveren aan de in het Nijmeegs Energie Convenant vernoemde verlaging van CO2 uitstoot. NEC heeft de tussenstand van deze poll continu in beeld gebracht via www.nec-nijmegen.nl.
Algemeen Directeur Jacco Swart licht toe: "Vanwege deze transparante vorm van communicatie zal de uitkomst van de poll voor niemand een verrassing zijn; de tribuneverwarmingen blijven actief. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het vooraf aangegeven minimale aantal van 3.000 stemmen niet gehaald is. 77% van de 1.576 stemmers geeft aan het niet eens te zijn met verwijdering van de verwarmingselementen. Vanuit milieu-oogpunt vinden we dit natuurlijk jammer, maar we zijn blij dat we onze seizoenkaarthouders hebben kunnen betrekken bij een mogelijke maatregel die directe gevolgen voor hen zou hebben."

Het uitbrengen van een stem was alleen mogelijk door het persoonlijke seizoenkaartnummer in te vullen. Daarmee was elke stem uniek en waren meerdere stemmen per persoon niet mogelijk. Seizoenkaarthouders zijn op de hoogte gebracht van deze poll door middel van publicaties op de eigen website en in diverse andere media. Daarnaast heeft iedereen nog een persoonlijke email ontvangen waarin de achterliggende redenen en de spelregels van de poll uitgelegd stonden. NEC gaat nu andere mogelijkheden bezien om alsnog een verlaging van CO2 uitstoot in Nijmegen te kunnen bewerkstelligen, aldus de officiële website van NEC.
ForzaNEC.nl hield twee weken terug eenzelfde poll. Van de 2.293 stemmers was ongeveer 65% tegen verwijdering van de tribuneverwarming.