De patiënt lag al jaren op de IC van het CWZ ziekenhuis, aan de monitor en aan de beademing (zuurstoftekort), in leven gehouden door apparaten. In de loop der jaren was hij afhankelijk van die zoemende apparaten geworden. Hij baalde daarvan, wanneer zou hij genezen, weer zelfstandig kunnen lopen zonder zuurstofgebrek en zonder vastgeketend te zitten aan apparaten die hem in leven hielden? Soms was het zelfs zo dat de apparaten onderling niet functioneerden en er complicaties ontstonden. Wat zou er gebeuren als de apparaten het zouden begeven, zou hij op slag dood zijn? 
Hij was ooit bijna genezen toen hem het medicijn J&B werd toegediend, maar helaas geloofde de directie van het ziekenhuis hier niet in en verkocht J&B voor miljoenen. Notabene een medicijn dat een afdeling van de directie zelf ontwikkeld had en succesvol bleek. De directie investeerde liever in medicijnen uit het buitenland, duur en niet bijster succesvol. Hijzelf had er nog niets mee opgeschoten, hij bleef bedlegerig en ziek. Ik bezocht hem nog weleens met mijn vriend FOX en het was altijd een vriendelijk weerzien. Soms zag hij er goed uit, maar soms ook slecht. Op de vraag hoe het met hem ging kreeg ik altijd het antwoord "goed, maar zijn ogen vertelden me een ander verhaal." Van een vriend van hem hoorde ik dat hij vaak zelf de stekker uit de apparaten had willen trekken, maar dat zijn vrienden hem op de been hielden om dit niet te doen.
Ik moet eerlijk zeggen, ik hield van hem. Hij was een jeugdvriend en het doet me pijn om hem steeds verder achteruit te zien gaan. "Kan ik nog iets voor je doen", vroeg ik hem bij het verlaten van zijn ziekenhuiskamer. "Zou je voor me de directie willen overtuigen dat ik J&B terug wil en alleen goede medicijnen uit het buitenland wil?" Zegmaar die wie we in Nederland niet hebben. Bovendien wil ik die Arts terug die J&B zo goed ontwikkelde en echt aandacht voor me had. Een Arts die me beter maakte. Ik hoop het namelijk nog mee te maken dat ik van de apparaten afkom en zelfstandig beslissingen kan nemen. Hopelijk lopend en met voldoende zuurstof. "Ik wil beter worden, ik zal kijken wat ik voor je kan doen", antwoordde ik hem. Ik wenste hem beterschap en besloot een brief te schrijven naar de directie. Ik wilde immers mijn jeugdvriend niet aan een langzame dood zien sterven.
Spelmaker 

Patiënt = NEC
Apparaten = investeerders
Zuurstof = geld
J&B = Jasper/Bram/voetbalschool
Medicijnen = spelers
Directie = beleidsbepalers
Vrienden= vrijwilligers/supporters