Gisteren heeft er eind van de middag een bijeenkomst plaatsgevonden tussen burgemeester Bruls, NEC en een afvaardiging vanuit de Supportersvereniging NEC en de HKN. Gezien de huidige gebeurtenissen en de recente ontwikkelingen rondom café Goffertzicht was er vanuit alle partijen de behoefte om met elkaar om tafel te gaan. Dit om met elkaar de dialoog te zoeken, waarbij iedere afgevaardigde een terugblik kon geven op de afgelopen periode en de situatie van de huidige gebeurtenissen kon toelichten.
Na een korte introductie hebben de verschillende partijen hun beeld gegeven op de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Hierin zijn gevoelens, emoties en verwachtingen met elkaar gedeeld.  Belangrijke onderwerpen zijn de huidige samenwerking, de verschillende werkwijze en de manier van communiceren. Niet alle meningen werden met elkaar gedeeld, maar de discussies hebben geleid tot het inzicht krijgen in elkaars standpunten en belevingen. Het niet tolereren van openbare orde verstoringen wordt gezamenlijk gedeeld. 
De SV en de HKN hebben ook de gelegenheid gekregen om het belang en de historische waarde van café Goffertzicht aan de burgemeester duidelijk te maken. Omtrent dit onderwerp heeft de burgemeester een uitleg gegeven over de Drank- en Horecawetgeving die voor elke kroegeigenaar in Nijmegen van toepassing is.  In de bijeenkomst is duidelijk naar voren gekomen dat een mogelijke sluiting niet gericht is op de supportersschare, die zijn wedstrijdvoorbereiding in café Goffertzicht geniet, maar op de vergunninghouder. De supportersverenigingen zullen, na het juridisch traject, door de gemeente op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rondom het café.
In de uiteindelijke constructieve bijeenkomst is met elkaar afgesproken om dit seizoen in overleg te blijven en de dialoog te blijven zoeken met elkaar, waarbij gemeente, club, politie en supportersverengingen participeren.  Wij hopen dat er op deze wijze meer begrip zal ontstaan voor ieder zijn standpunten en werkwijze, wat uiteindelijk moet leiden tot een betere samenwerking en totaalbeleving van een wedstrijdbezoek aan NEC.