Per 1 juli 2014 heeft NEC een Raad van Supportersgeledingen (RvS).  De RvS is een gezamenlijk initiatief en bestaat uit een delegatie vanuit verschillende supportersgeledingen die al langere tijd actief zijn rondom de club. Deze raad zal periodiek in gesprek gaan met de directie en Raad van Commissarissen van NEC. 
Een belangrijk speerpunt in de visie van NEC is betrokkenheid met al haar doelgroepen en het altijd blijven voeren van een open dialoog. Tijdens de bijeenkomsten tracht de club de binding nog verder te versterken én opmerkingen en input van supportersgeledingen mee te nemen. NEC zal met de RvS ontwikkelingen en keuzes op het gebied van (supporters)beleid bespreken en implementeren en ook op projectbasis nauw gaan samenwerken. Zowel de wensen en ideeën van supportersdelegatie als van NEC komen aan bod. 
Eind juli vindt de eerste bijeenkomst plaats tussen de RvS en de directie en RvC. Tijdens deze eerste meeting wordt bekeken wat de exacte invulling van de RvS zal zijn.
Noot Supportersvereniging
De Supportersvereniging behoudt haar zes wekelijkse overleggen met de directie van NEC. Binnen de RvS zal meer op beleidsmatig niveau praten over zaken als clubcultuur en een supporter in de Raad van Commissarissen. In de RvS neemt de Supportersvereniging een belangrijke positie in.