De gemeenteraad heeft vanavond ingestemd om de plannen voor het Topsport en Innvovatiepark, waar de uitbreiding van De Goffert onder valt, voor te zetten. De komende maanden moeten de intentieverklaringen van de deelnemende partijen worden omgezet in huurcontracten en moet de financiering worden rondgemaakt. Cruciaal is daarin dat er vanuit provincie en Europa voldoende subsidie wordt binnengehaald.
Het definitieve besluit wordt in maart 2012 genomen. In het snelste scenario zal NEC in het seizoen 2014-2015 in het uitgebreide stadion (met 16.000 zitplaatsen) kunnen spelen.
De plannen gaan voorlopig door, wel hebben de politieke partijen aanvullende eisen gesteld betreffende de financiële situatie van NEC. De club moet zo snel mogelijk, bijvoorbeeld in augustus al, het eigen vermogen positief hebben. In hoeverre dit een harde eis is, is nog afwachten.