LOG HIER IN MET JE FACEBOOK ACCOUNT

28-11-2019 20:00 UUR

NEC komt met reactie op spandoek-incident


NEC heeft in een bericht naar buiten gebracht dat het spandoek-incident de afgelopen dagen is besproken en geëvalueerd. ''Mensen in de veiligheidsorganisatie hebben op persoonlijke titel op basis van persoonlijke overwegingen die avond anders gehandeld dan volgens het afgesproken protocol mocht worden verondersteld.''

De club geeft ook aan dat het in samenspraak met de supportersvereniging en Legio Noviomagum heeft gesproken. In dit gesprek is het incident nogmaals besproken, de protocollen uitgelegd en de evaluatie gedeeld. ''Legio Noviomagum viel in deze niets te verwijten. Middels nieuw gemaakte afspraken gaan beide partijen weer samenwerken op de wijze ze al jarenlang succesvol doen''.

Daarnaast wordt benadrukt dat het spandoek niet is geweigerd vanwege het woord 'zwart', maar door miscommunicatie onder betrokkenen. Het doek zou in eerste instantie zijn afgekeurd omdat het niet was aangemeld. Maar uit evaluatie is gebleken dat er tijdens de busreis en in het uitvak wel is gesproken tussen supporters en de stewardorganisatie over hedendaagse discussiepunten. Om deze reden is verwarring ontstaan bij supportersgroepen. Naderhand kan worden opgemaakt dat het spandoek behoorde tot het standaardpakket en dus niet van te voren aangemeld hoefde te worden.

Algemeen directeur Wilco van Schaik: ''Voor ons is het zaak het protocol nogmaals goed te evalueren met direct betrokkenen, communicatielijnen en afspraken nogmaals duidelijk te benoemen en onze mensen te wijzen op wie de eindverantwoordelijkheid neemt met betrekking tot dit soort beslissingen. Communicatie speelt hierin een grote rol en daar zijn binnen het proces direct nieuwe en nauwere afspraken over gemaakt met de sfeer groep Legio Noviomagum en de SV NEC. De beslissing van de eindverantwoordelijke was goed op basis van zijn te maken beoordeling op basis van zijn kennis en informatie, achteraf halve, informatie. En daardoor is een reeks aan verkeerde veronderstellingen opgetreden. Dit had niet moeten gebeuren. De kleur zwart heeft voor de leiding van de club geen enkele rol gespeeld. We betreuren nogmaals dat mensen binnen onze veiligheidsorganisatie op eigen initiatief anders hebben gehandeld dan het protocol aangaf. Initiatief nemen is goed, maar mag er niet voor zorgen dat persoonlijke overwegingen boven club afspraken komen te staan.''

Foto: Rob Koppers

 

Eerder deze week bespraken we in de Jarda Podcast het eerste statement van NEC:

 BEKIJK HET OVERIGE NIEUWS