LOG HIER IN MET JE FACEBOOK ACCOUNT

22-04-2018 11:15 UUR Door: Tim van Belkom

Ingezonden brief: Dit voelt niet meer als NEC


Beste NEC-directie,

 

Probleem: mismatch tussen beeld intern en extern

Pepijn Lijnders vindt NEC goed voetballen. Guus Joppen vindt dat het NEC-publiek te kritisch is en dat ze goed spelen. Als ik in het stadion om mij heen kijk, dan krijg ik van de supporters heel andere signalen. Dit is niet ‘nuilen’, maar gaat veel verder. Ik voel me minder verbonden met NEC. Minder met de spelers, de trainer, het spelsysteem en alles wat NEC is. Ook om mij heen zie ik deze gelatenheid, los van Vak 080 dat het team altijd blind blijft steunen. Mensen juichen niet meer massaal bij een doelpunt en ook een overwinning wordt minder gevierd.

 

Ik merk het bij mijzelf, maar wil er niet aan toegeven. Ik wil NEC niet afvallen en wil niet toestaan dat NEC een minder prominente plek in mijn leven krijgt. Het gebeurt echter wel – en niet alleen bij mij – en daarom trek ik aan de bel. Want volgens mij kunnen alle mooie vijfjarenplannen in de prullenbak, als de basis – de supporters – afhaken en zich minder verbonden voelen met NEC.

 

Het product (een NEC-wedstrijd) sluit niet aan op de verwachtingen

Ik schrijf dit als uitlaatklep (noodkreet) én als aanbod om te helpen. Ik benader dit probleem vanuit een marketing/innovatie perspectief, waarbij een gezond product (NEC) alleen kan bestaan indien er aan drie voorwaarden wordt voldaan (lean startup);

1.      Klanten (toeschouwers) hebben een behoefte die we als NEC kunnen invullen of oplossen (ontspanning, samenhorigheid, verbondenheid, tijdverdrijf) (Problem-solution fit)

2.      Klanten willen onze dienst (een NEC-wedstrijd) daadwerkelijk en willen hiervoor betalen (Product market fit)

3.      De (variabele) inkomsten zijn groter dan de (variabele) kosten (Business model fit)

 

Het probleem zit hem op het product, de wedstrijd. Mensen in mijn omgeving laten steeds makkelijker een wedstrijd van NEC schieten, kijken uitwedstrijden niet meer op FOX en twijfelen zelfs over verlengen van de seizoenkaart, zelfs als we naar de Eredivisie promoveren. Dit probleem speelt niet alleen bij NEC, maar bij vele clubs, waar de toeschouwersaantallen teruglopen en ook de kijkersdichtheid op TV afneemt.

 

Oplossing: NEC dient te spelen zoals de toeschouwers willen

NEC dient zich opnieuw uit te vinden en ervoor te zorgen dat mensen het product NEC (de wedstrijd) weer willen afnemen.

 

Het is te makkelijk om te zeggen dat het NEC-publiek te hoge verwachtingen heeft en te kritisch is. Volgens mij verwachten wij geen Messi en Barcelona-achtig voetbal. We begrijpen heel goed wat de beperkingen (o.a. financieel) in Nijmegen zijn. Zelfs na de degradatie blijft het publiek massaal komen.

 

Ik vind het vreemd dat de NEC-directie wél de ambitie lijkt te hebben om Barcelona-achtig voetbal te spelen. Hoog druk zetten, over de flanken, snel combineren, etc. Mooie termen en in potentie mooi voetbal, maar is dat reëel en willen we dat in Nijmegen? Tuurlijk kijk ik met mooie herinneringen terug op Boutahar, Barreto en Holman die snel combineerden in de kleine ruimtes. Maar ik denk met net zoveel plezier aan Van der Doelen, Pothuizen, Lok, Maes, De Gier, etc. Nederlandse jongens met minder talent, maar dit ruimschoots compenseerde met inzet. Soms wonnen we, meestal niet, maar ik was altijd trots. Dit was en is wat ik wil zien bij NEC.

 

Advies: vraag alle supporters wat zij belangrijk vinden

Bovenstaande is mijn spelopvatting en wat ik wil zien bij NEC. Luister niet naar mij, maar bepaal je beleid ook niet op basis van één trainer of nieuwe directeur, maar vraag het aan alle stakeholders. We zijn met een achterland van meer dan 50.000 (potentiële) NEC’ers. Vraag aan deze mensen wat ze willen zien en belangrijk vinden en pas hierop je beleid, spelers, trainer en spelsysteem aan.

 

Als je NEC als een bedrijf wilt benaderen en runnen, dan is dit de manier. Zoek naar data over wat je klanten willen en pas hier je product op aan. We leven niet meer in de tijd van Henry Ford die bepaalt dat we allemaal in een zwarte auto moeten rijden. Netflix schrijft en produceert series op basis van wat klanten willen. Dit is het heden en de toekomst.

 

 

Ik help NEC graag bij dit proces en deze nieuwe manier van beleidsvorming.

 

Tim van Belkom (33 jaar, Nijmegen). Sinds 1992 samen met moeder naar NEC. Van Poort 5 toen tot Vak M nu. Ruim 20 jaar onafgebroken seizoenkaarthouder.

Foto: Rob KoppersBEKIJK HET OVERIGE NIEUWS