De een heeft een clubkaart en koopt af en toe een kaartje, de ander kijkt iedere wedstrijd trouw in de kroeg, weer een ander heeft al jaren een seizoenkaart en mist geen enkele wedstrijd. De een komt in zijn normale kloffie, de ander compleet in het rood-groen-zwart. Een ding hebben ze gemeen: Allemaal zijn ze NEC-supporter!
Bij een teleurstellende wedstrijd zoals afgelopen week zal de een de wedstrijd ‘uitzitten’ tot de 90e minuut en dan spelers zijn ongenoegen roepend of fluitend kenbaar maken. De ander laat het voor wat het is en gaat teleurgesteld naar huis.
Onlangs zijn wij als supporters van de onderstaande supportersinitiatieven en verenigingen en een aantal supporters van vak 080 met elkaar in gesprek gegaan om de gebeurtenissen van afgelopen week tijdens NEC-Roda JC te bespreken. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat iedereen zijn of haar NEC-supporter zijn, op zijn eigen manier moet kunnen invullen en dat iedereen daarin zijn eigen keuzes mag en moet maken. Het kan en mag niet zo zijn dat de ene NEC-supporter de andere supporter gaat vertellen dat hij wel of geen goede NEC-supporter is. Laten we elkaar niet veroordelen en beoordelen, zoals afgelopen week tijdens NEC-Roda JC gebeurde! Vak 080 is geen aparte groep of organisatie, maar een vak waar HKN leden, SV leden, niet-leden enz. enz. door elkaar zitten. Die unieke samenstelling zorgt ervoor dat we er allemaal bij gebaat zijn dat de onderlinge verstandhouding zo snel mogelijk weer normaal gaat worden en we weer gezamenlijk ten strijde kunnen trekken. Niet tegen elkaar, maar voor NEC!  
Legio Noviomagum, ForzaNEC.nl, De Trouwe Honden, Supportersvereniging NEC, HKN en supporters van vak 080.