Clubs uit het betaalde voetbal hebben het defintieve subsidiebedrag van de eerste NOW- aanvraag uit 2020 doorgegeven gekregen. Voor NEC is dit een bedrag van om en nabij 755.000 euro.

Doordat het voorschot slechts 630.000 euro bedroeg, krijgt NEC dus ongeveer 125.000 euro meer vanuit Den Haag. Betaald voetbalorganisaties konden vanwege inkomstenderving door de coronacrisis een subsidie aanvragen bij de overheid om onder andere de salarissen te kunnen betalen. Dit was een voorschot. De overheid zou later gaan kijken op welk bedrag organisaties daadwerkelijk recht hadden en heeft dat nu dus gedaan.