Het Nijmeegse college wil NEC de helft van het huurbedrag van het Goffertstadion over de periode maart 2020 tot en met juni 2021 kwijtschelden. Dit omdat NEC te maken heeft gekregen met fors minder inkomsten en haar bedrijfscontinuïteit in gevaar ziet komen. De regeling is conform eerder vastgestelde steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed.

In oktober 2020 werd besloten dat het op basis van vastgestelde criteria huurders al dan niet gedeeltelijke huurkorting verleend kon worden. Een van die criteria is dat er huurkorting kan worden gegeven als het omzetverlies meer dan 50 procent is of als het voortbestaan van de huurder in het geding is. Dat is het geval bij de Exploitatiemaatschappij De Goffert, dat over de periode maart 2020 tot en met juni 2021 een huurachterstand voor het Goffertstadion en De Eendracht van in totaal ruim 1 miljoen heeft. Concreet betekent dit dat er nu een huurkorting van ruim 505.000 euro wordt verleend.

Bedrijfscontinuïteit NEC in gevaar
NEC zelf heeft forse schade geleden door de coronapandemie, onder andere vanwege verminderde verkoop van kaarten voor wedstrijden en seizoenskaarten, verminderde horeca-inkomsten en afname van sponsorgelden. Ook zit de club in categorie 1 van het KNVB Licentiesysteem, wat inhoudt dat NEC als gevolg van de financiële situatie onder verscherpt toezicht staat en een plan moet indienen om de financiële positie te verbeteren. Vorige maand heeft NEC bij de KNVB een begroting ingediend met een fors exploitatietekort en een negatieve liquiditeitsprognose. “NEC ziet haar bedrijfscontinuïteit in 2021 in gevaar komen”, laat het college weten. “Om die reden hebben we besloten NEC een huurkorting te geven van 50 procent, teneinde de financiële gevolgen vanwege de coronapandemie te beperken. Met de huurkorting in combinatie met overige steunmaatregelen en hulp van stakeholders heeft NEC vertrouwen in de toekomst en de continuïteit.”

De overige 50 procent van de verschuldigde huur wordt in gelijke termijnen tot 2043 terugbetaald. De gemeente is met NEC en partners in gesprek over verkoop van het stadion. In dat geval zal ook de huurovereenkomst worden beëindigd. Wanneer het Goffertstadion wordt verkocht, vervalt de betalingsverplichting van de overige 50 procent van de verschuldigde huur niet.

Via mediapartner RN7.