Een aantal dagen geleden is NEC door de tuchtcommissie betaald voetbal, een orgaan van de KNVB, in staat van beschuldiging gesteld voor ‘wanordelijkheden door de eigen aanhang, te weten spreekkoren richting de scheidsrechter’. Met een proeftijd van 2 jaar heeft NEC een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen van € 7.500,-.
De voorwaardelijke geldboete houdt in dat als NEC binnen het aangegeven tijdsbestek van 2 jaar wederom in staat van beschuldiging zou worden gesteld vanwege spreekkoren, het bedrag daadwerkelijk betaald dient te worden. NEC verzoekt fans dan ook zeer dringend om de club positief te ondersteunen en medesupporters in de directe omgeving in het stadion te motiveren zich op eenzelfde wijze te gedragen.