Vanwege de uitbraak van het Corona-virus wordt er in Nederland voorlopig niet gevoetbald. Een mooie gelegenheid om eens in de archieven te duiken met ForzaNEC, om memorabele wedstrijden, periodes en momenten terug te halen. Vandaag over een wel heel opmerkelijk bericht uit 1962, toen NEC een fusie overwoog.

Er zijn wel meer momenten in de geschiedenis van de club geweest die ervoor hadden kunnen zorgen dat de wereld er nu heel anders uit had gezien voor NEC, maar over de fusie uit 1962 is vrij weinig te vinden. We stuiten op De Telegraaf van juni 1962, een klein ANP-bericht op de sportpagina. ‘NEC overweegt fusie met Rapid’, luidt de kop. Rapid? Rapid JC? Inderdaad, de club die later dat jaar zou fuseren met Roda Sport tot de club die we nu kennen: Roda JC.

NEC overweegt fusie met Rapid
Van onze correspondent
NIJMEGEN, woensdag – In een drukbezochte ledenvergadering van de Nijmeegse tweededivisieclub NEC werd gisteravond de voorzitter, de heer N. S. Verbeek, met 111 tegen 25 stem- men met 5 onthoudingen gemachtigd onderhandelingen betreffende een fusie te voeren met een Limburgse eerstedivlsievereniging. Hoewel de naam van deze vereniging niet officieel werd genoemd, is bet duidelijk, dat hier Rapid JC wordt bedoeld. Uitdrukkelijk werd vastgesteld, dat de clubkleuren van NEC zullen worden gehandhaafd. In de nieuwe vereniging die NEC’62 zal heten, en waarschijnlijk het terrein in het Goffertstadion zal gaan bespelen, zullen geen bestuursleden van Rapid zitting hebben. Wel zal NEC waarschijnlijk verschillende spelers overnemen. Tevens besloot de vergadering met 115 stemmen voor, 25 tegen en 3 onthoudingen tot een scheiding tussen de amateur- en semiprof-sectie. De amateurafdeling zal nu als een zelfstandig deel gaan functioneren.

Rapid was in die tijd wel heel nadrukkelijk op zoek naar een fusiepartner, want in april verscheen al het bericht dat de gedegradeerde Eredivisionist gesprekken voerde met Alkmaar, Go Ahead Eagles, Vitesse, NEC en SHS over een eventuele samenwerking. De plek in de Eerste Divisie zou dan beschikbaar worden gesteld aan de club waarmee gefuseerd werd. Voor de gesprekspartners was dat een interessante optie, maar geen van allen werd de uiteindelijk fusiepartner van Rapid. Eind juni kondigden Rapid en Roda Sport de fusie aan en deed Roda JC vanaf het seizoen 1962/63 zijn intrede in het voetbal.

Hoe zat het dan met NEC? Fusieplannen waren er wel degelijk in 1962. Het bericht van het ANP over die aanstaande fusie met Rapid werd echter al snel tegengesproken door het Limburgsch Dagblad: “We willen hierbij aantekenen, dat het zeker nog niet zo „duidelijk” is, dat de fusieplannen betrekking hebben op Rapid JC. Waarom zou het immers ook niet het gedegradeerde VVV kunnen zijn? Intussen werd ons van Rapid JC-zijde meegedeeld, dat er geen sprake is, dat er tussen NEC en Rapid JC besprekingen worden gevoerd over een eventuele fusie Wel heeft NEC telefonisch geïnformeerd of de Limburgse club iets voelt voor een dergelijke fusie. Rapid JC is op een en ander echter niet dieper ingegaan, omdat men nog steeds bezig is met plannen om te komen tot een fusie met een van de Zuidlimburgse verenigingen in het betaalde voetbal. Mocht dit op niets uitlopen, dan eerst wil men in onderhandeling treden met clubs buiten de provincie. Tot de verenigingen die eveneens genoemd worden als fusiepartner voor Rapid JC behoort Eindhoven. Laatstgenoemde vereniging deelde ons echter ook mede, dat zij geen enkel contact heeft met Rapid JC ten aanzien van een fusie.”

De plannen van NEC maakten nogal wat los. Bestuursleden De Haan en Van Varik besloten een week na het bekendworden van de bovenstaande berichten om te bedanken voor een functie bij de bvo omdat zij niets zagen in de fusie, terwijl de meerderheid van de leden dat wel zag zitten. Weer werd Rapid JC genoemd als fusiepartner. Het was een tijd waarin fusies tussen voetbalclubs, die soms mijlenver uit elkaar lagen, heel gewoon waren om te overleven. In 1958 gingen er al geruchten over een fusie tussen NEC en VVV, waarbij de Venlonaren zouden verhuizen naar Nijmegen. “Uit de lucht gegrepen”, noemde het VVV-bestuur dat bericht.

Een fusie tussen NEC en een andere club kwam er uiteindelijk nooit meer. De Nijmeegse club overleefde de fusiehype die eind jaren vijftig en begin jaren zestig in Nederland heerste. En dus kwam de club ook niet als NEC 1962 in de Eerste Divisie terecht. Wel werd degradatie naar de amateurs in 1962 afgewend. Twee jaar later volgde promotie, als kampioen van de Tweede Divisie B. Zo kwam NEC op het tweede niveau van Nederland terecht. Weer drie jaar later volgde het eerste Eredivisie-avontuur van de Nijmeegse club.

Foto: ANP Archief