Legio Noviomagum zal voorlopig geen sfeeracties opzetten. De supportersgroepering legt uit onvrede over ’team veiligheid’ van NEC het werk de komende tijd neer, tot er iets verandert. Legio staat bekend om de fraaie sfeeracties tijdens wedstrijden van NEC, zoals onlangs nog het grote spandoek op de Gofferttribune (zie foto). De supportersvereniging van NEC steunt de keuze van Legio.

Lees hieronder het statement dat Legio op Facebook heeft geplaatst:

Enkele maanden geleden begonnen de perikelen tussen ‘Team Veiligheidszaken’ (de veiligheidscoördinatoren Gerard en Frank) van NEC én Legio Noviomagum. Aanleiding was destijds onze protesten tegen Politie Nijmegen en de gevallen stadionverboden.
 
Vanuit ‘Team Veiligheidszaken’ werd destijds een mail gestuurd naar de voorzitter van Supportersvereniging NEC, een mail die gericht was aan LN. Dit vonden wij al een bijzondere werkwijze. Het lijkt ons noodzakelijk om SV NEC mee te nemen in issues, maar wij vinden het een bijzondere keuze van ‘team Veiligheidszaken’ om SV NEC als doorgeefluik te laten fungeren. Markant detail is dat géén van beide veiligheidscoördinatoren de verantwoordelijkheid neemt voor deze brief vol dreigementen. De brief wordt ondertekend door ‘Veiligheidszaken’.
 
In de brief kiest ‘Veiligheidszaken’ voor de volle 100% de kant van Politie Nijmegen. Dat men niet blij was met onze protesten, begrijpen wij. Misschien was dat ook wel ons doel? Bij ons heerst sterk het gevoel dat ‘Veiligheidszaken’ meer prioriteit geeft aan een goede verstandhouding met de politie, dan een goede verstandhouding met supporters.
 
De beslissingen van ‘Veiligheidszaken’ rondom de bandieri bij Helmond Sport uit deed de bom barsten. Een gesprek tussen een afvaardiging van LN, bestuur van SV NEC, ‘Supporterszaken’, ‘Veiligheidszaken’ en de directie van NEC vond plaats. Daarbij kwam snel aan het licht dat interne communicatie bij ‘Veiligheidszaken’ verre van optimaal was en dat daardoor verkeerde keuzes zijn gemaakt.
 
In het gesprek kwam ook het stadionverbod van LN’s contactpersoon ter sprake. Conclusie was dat, hoewel dit niet altijd een ideale situatie oplevert, ons contactpersoon gewoon de contactpersoon van LN blijft. Het is immers onze groep dus onze keuze door wie wij vertegenwoordigd willen worden. Daarmee werd ingestemd.
 
Intern hebben we binnen LN nog overlegd of iemand de rol van vaste contactpersoon op zich wilde nemen. De ervaringen met valse beschuldigingen, politie aan je deur voor zaken waar LN noch jij iets mee te maken heeft en algehele gevoel dat je als “voorman” van LN gewoon gezocht wordt, hebben ertoe geleid dat niemand van ons dat risico aandurft. Daarnaast voelen wij ons nog altijd prettig en op de goede manier vertegenwoordigd door onze contactpersoon. Op de achtergrond hebben we wij ons bezig gehouden met een (LN) persoon als aanspreekpunt op wedstrijddagen (voor in het stadion), deze plannen hebben we helaas nog niet tot uitvoering kunnen brengen.
 
Door wederom kinderachtig gedrag van de volwassen heren ‘Veiligheidszaken’ is er nu voor ons een onwerkbare situatie ontstaan.
 
De aanvraag van sfeeracties ging het in het verleden d.m.v. een groepschat van onze contactpersoon met beide veiligheidscoördinatoren. Daags na Helmond Sport uit heeft één van beide veiligheidscoördinatoren deze chat onaangekondigd verlaten. De chat bleef gelukkig wel bestaan, dus aanvragen bleven via die weg gaan. Tot het moment dat er op aanvragen inhoudelijk niet langer gereageerd werd, de enige reactie die kwam was dat zij een nieuwe gesprekspartner wilden. Onze reactie hierop was dat ons contactpersoon bekend is, maar als hij niet voldoet, wij bereid zouden zijn volgens de oude werkwijze gaan werken. Dat betekende dat wij alles weer per e-mail (vanuit Legio Noviomagum), alles zwart-op-wit, alles duidelijk, zouden voor gaan leggen. Een inhoudelijke reactie op dit voorstel bleef uit, waarbij wij ervan uitgingen dat dit bevestigend, dus akkoord was.
 
We gaan jullie een uitleg geven over de gang van zaken hierna. De eerste aanvraag per mail wordt door ons verzonden. Misschien wat ongelukkig van ons, 21 december afgelopen jaar. Wij verwachtten, door de tussenkomende feestdagen, ook niet direct reactie. Wij rekenden op een reactie wanneer zij weer aan het werk zouden zijn, 6 januari. Die reactie blijft echter geheel uit. We zenden de mail nogmaals en vragen ‘Supporterszaken’ of zij druk op de ketel willen zetten. Met dank aan hun inzet ontvangen wij op 7 januari een toezegging.
 
Fijn zou je denken, de mail wordt echter afgesloten met een verzoek. Het verzoek om volgend contact d.m.v. een contactpersoon te laten lopen. Een verzoek waar wij inhoudelijk op reageren. Wij hebben één contactpersoon, hij is bekend. Wederom blijft reactie uit. Wederom gaan wij er vanuit dat dit akkoord is.
 
Een nieuwe mail wordt verzonden, een nieuwe aanvraag. Nadat wij 7 dagen later nog geen reactie hebben ontvangen vragen wij ‘Supporterszaken’ of zij het kunnen navragen. Zo gezegd, zo gedaan. Beide veiligheidscoördinatoren zeggen niks ontvangen te hebben, ook niet ik hun spambox. Vergeten wordt de map ‘Verwijderde items’ te bekijken. Ons vermoeden bestaat dat het daar te vinden is. Ons vermoeden wordt later zelfs impliciet door de heren bevestigd. Wij zenden de mail nogmaals met ditmaal in CC ‘supporterszaken’. Op een wonderbaarlijke manier wordt ditmaal alles wél ontvangen. Toch blijft reactie uit.
 
Afgelopen maandag hebben wij een nieuwe aanvraag gedaan. Een aanvraag voor aankomende wedstrijd, tegen Cambuur. De reactie is tekenend voor de werkwijze van de veiligheidscoördinatoren. Wij citeren: “Zoals al eerder aangegeven zal deze mail niet in behandeling worden genomen, daar de mail niet is voorzien van een contactpersoon.”
 
Eerder is nooit op onze voorstellen hieromtrent gereageerd. Bovenstaand citaat doet ons concluderen dat mails ongelezen worden verwijderd.
 
Tijd voor een frisse wind in de Goffert. Deze veiligheidscoördinatoren zitten enkel voor hun eigen portemonnee en ego op kantoor, binding met de club is er niet. Kennis van clubcultuur nog minder.
 
Gedurende de bovenstaande problemen hebben wij veel hulp van ‘Supporterszaken’ en NEC’s SLO gehad. In beiden hebben wij vertrouwen, net zoals wij vertrouwen in de communicatie met directeur Wilco van Schaik hebben. Zij kennen wél de waarde van de supporters.
 
Aangezien wij géén toestemming kunnen krijgen voor onze acties én er een onwerkbare situatie door heren ‘Veiligheidszaken’ wordt gecreëerd, leggen wij ons werk met pijn in het hart neer. Wij leggen het werk neer tot NEC met een voorstel komt om tot een werkbare situatie te komen en gaan er vanuit dat reactie geen weken op zich laat wachten! Het is op dit moment echter wel zo dat, door telkenmale niet nagekomen afspraken of botweg niet reageren ons vertrouwen in de heren veiligheidscoördinatoren volledig is verdampt.
 
Aan onze motivatie, creativiteit én gedrevenheid zal het niet liggen, wij willen graag zo snel mogelijk door!
 
Een club voor supporters, een club van de supporters. Tijd voor nieuw bloed!