NEC is door de licentiecommissie van de KNVB weer ingedeeld in categorie 2. Dat is de financiële categorie voor clubs die een voldoende scoren.

Eind 2016 verliet NEC categorie 1 voor clubs met financiële zorgen. Clubs in categorie 1 staan onder curatele van de KNVB en moeten voor iedere uitgave boven de 50.000 euro toestemming krijgen vanuit Zeist.

Foto: Rob Koppers