NEC heeft al jaren de plannen om het stadion uit te breiden en heeft een grondig onderzoek laten verrichten naar het te verwachten aantal toeschouwers in de toekomst. Hieruit is gebleken dat een stadion van 20.000 plaatsen zijn volledige capaciteit benut zal worden binnen een korte periode.  En in de toekomst zijn er zelfs doorgroeimogelijkheden voor een stadion met 30.000 plaatsen. Maar door de ligging van het bestaande stadion komen er bij zo’n dergelijke uitbreiding allerlei problemen kijken.
Marco Verhoeven, NEC-supporter en student aan de Technische Universiteit in Eindhoven, heeft in zijn afstudeerproject de uitbreidingsmogelijkheden onderzocht voor een stadion met wél de mogelijk gewenste 30.000 plaatsen.
Doordat het stadion in het Goffertpark ligt, zijn er grenzen aan de maximale hoogte die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. De huidige grens ligt nu op 10 meter boven het maaiveld, maar dit zal in het bouwbesluit aangepast worden naar een grens van 20 meter. Dit is een belangrijk gegeven omdat er niet net zo hoog gebouwd mag worden tot het gewenste aantal plaatsen bereikt is. Om het gewenste aantal van 30.000 plaatsen te bereiken zal er dus een andere oplossing moeten komen dan het stadion alleen maar aan de bovenzijde te verhogen. In mijn onderzoek ben ik daarom gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn bij het doortrekken van de bestaande tribune aan de onderzijde. Uit dit onderzoek bleek dat er hiervoor wel degelijk mogelijkheden zijn, waardoor er tussen de 2500 en 3000 extra plaatsen te creëren zijn. Door deze uitbreiding creëer je niet alleen meer plaatsen, maar de beleving van de wedstrijd zal groter worden doordat direct de tribune direct aan het veld grenst, zoals in vele Engelse stadions.

Vervolgens is er voor de uitbreiding aan de bovenzijde onderzocht wat de beste oplossing is om zoveel mogelijk plaatsen te creëren maar tevens ook een architectonisch fraai ontwerp te ontwikkelen dat de sfeer van het park versterkt. De vormgeving van het dak en gevel zijn ontstaan uit de natuurlijke ronde vormen van de omringende natuur in samenspel met de functies in het stadion en de intimidatie van de tegenstander. Door de keuze van een doorlopende tribune voor de 2e ring, die vrijwel even stijl loopt als de bestaande tribune, ontstaat er 1 groot tribunevlak. Het dak krijgt vervolgens een naar beneden gebogen vorm zodat deze samen met de tribune en de toeschouwers op het veld wordt gericht zodat de tegenstander geïntimideerd wordt door de massale groep toeschouwers en geluid dat richting het veld gaat. De keuze voor het doortrekken van de bestaande tribune is ook genomen omdat hierdoor het meest aantal tribune plaatsen te creëren zijn.
In het hoofdgebouw van het huidige stadion zitten de kantoren, restaurant, spelershome, gaanderij, kleedkamers en andere faciliteiten gesitueerd. Deze zal in de nieuwe situatie grotendeels afgebroken worden waardoor het nieuwe hoofdgebouw geïntegreerd wordt langs de gehele langszijde ter plaatse van de hoofdtribune. In het nieuwe stadion zullen er onder de hoofdtribune aan de langszijde van het stadion 3 niveaus komen waar de nieuwe indeling van het hoofdgebouw komt.
Op de begane grond komen alle ruimtes voor het personeel, spelers, materiaal, restaurant en facilitaire ruimten. Op niveau 2 komt de gaanderij, vergaderruimten en de facilitaire voorzieningen. En het 3e niveau bevat de skyboxen. Vanuit NEC bestaat de wens om gezamenlijke sponsorboxen te creëren, hierdoor zijn er aan de zijde van het speelveld privé-sponsorboxen geplaatst die gekoppeld worden aan een gezamenlijke loungeruimte op dezelfde verdieping. Ter plaatse van de overige tribunes komen er parkeerplaatsen op de begane grond en een rondgang ter hoogte van het 3e niveau. Vanuit deze rondgang is er uitzicht op het prachtige Goffertpark.
De doelstelling was het ontwikkelen van een ontwerp voor de uitbreiding van het NEC stadion dat plaats biedt aan 30.000 toeschouwers. Er zijn uiteindelijk 28.000 normale zitplaatsen en 250 luxe plaatsen (bij de skyboxen). Er zijn in totaal 26 privé skyboxen en 1 grote gezamenlijke lounge. De privé skyboxen zijn 4 bij 8 meter waar ook 5 tot 10 mensen in kunnen verblijven om de wedstrijd te zien, hierdoor kunnen er in totaal 260 mensen in de skyboxen. De doelstelling van 30.000 is hierdoor niet helemaal gehaald maar door het uitgebreide onderzoek dat verricht is bleek dat dit vrijwel het maximaal haalbare is gezien de grenzen die van toepassing zijn.
<//embed>>
<//embed>

Dak

Galerij

Galerij 2

Gezamenlijke lounge

Onderzijde dak

Onderzijde dak

Rondgang

Tribune korte zijde

Tribune lange zijdeVoorgevel

Zijgevel

Zijgevel