Café Goffertzicht moet een jaar dicht. Burgemeester Hubert Bruls heeft het bezwaar van de uitbaters verworpen. Het café moet binnen een week dicht. Bruls noemt het NEC-café een verzamelplaats voor hooligans’ en een gevaar voor de openbare orde en veiligheid. Directe aanleiding waren twee incidenten in augustus en september. 
Het voorgenomen besluit leidde tot veel protesten en de uitbater kon zich ook totaal niet vinden in de argumenten van de gemeente. Desalniettemin zijn de bezwaren verworpen. In een verklaring van de gemeente wordt ook het slechte levensgedrag van een van de uitbaters genoemd als reden om de vergunning in te trekken.