Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het collegebesluit om NEC te redden met de zogenaamde Eendracht-deal. De gemeente leent NEC nu 2,2 miljoen euro omdat de club afziet van het recht om trainingscomplex De Eendracht terug te kopen. NEC betaalt dat bedrag terug door meer huur te betalen aan de gemeente.
Het aannemen van het voorstel ging niet helemaal zonder slag of stoot. NEC zal de huur van de Eendracht nu tot 2013 vooruit moeten betalen (150.000 euro per jaar). Het college dient ook de raad 3 keer per jaar te moeten informeren over de financiële positie van NEC zolang de club zich in Categorie 1 van de KNVB bevindt.