Het Goffertstadion moet in de nabije toekomst een verzamelplaats worden voor tal van stromingen binnen de samenleving. Dit schrijft De Gelderlander donderdagochtend. Het stadion wordt in de plannen uitgebreid tot 17.500 zitplaatsen en hiervoor zullen ze grachten verdwijnen. NEC wil het stadion kopen van de gemeente Nijmegen en het ombouwen tot een multifunctioneel complex waarbij vooral maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.
Het plan is om het huidige stadion tot op zekere hoogte te slopen om het daarna weer op te bouwen. De toren van en de historische elementen van het hoofdgebouw blijven wel bestaan. Aan de kant van de Hazenkamp komt een tweede brasserie en een familierestaurant. Ook het supportshome moet in het complex komen.
Het voortbestaan van een financieel gezonde club hangt van de verbouwing af, maar de Goffert zou in de toekomst ook plaats moeten bieden aan bijvoorbeeld scholing voor jongeren. “De businessruimtes in de nieuwe Goffert moeten bij wijze van spreken binnen een uur omgeturnd kunnen worden in klaslokalen”, legt directeur algemene zaken Bart van Ingen uit. “We willen dus geen wokpaleizen, bioscopen of pizza-tenten in het stadion bouwen. 
“Dit is ook geen puur stadionplan. Nee, De Goffert staat voor maatschappelijke betrokkenheid. Wij denken dan juist eerder aan ketens op het gebied van vitaliteit, zoals blessurepreventie, fysiotherapie en fitnesscentra, en specialismen op het terrein van innovatie, scholing en trainingen.” NEC wil met de verbouwing als club groeien. “In begroting wil NEC groeien naar de 17 miljoen euro. Dat is ook van eminent belang voor ons voortbestaan. Op bedrijfseconomisch vlak en wat betreft infrastructuur zit de huidige accommodatie aan zijn limiet 
De verbouwing zou 20 miljoen euro moeten kosten. In de begroting van de verbouwing is de aankoop van het stadion echter nog niet opgenomen. De club onderhandelt nog met de gemeente over de verkoopwaarde.