We hebben een prachtige club, fantastische iconen en geweldige supporters (lees: iedereen die ons clubje een warm hart toedraagt). De ellende van de afgelopen jaren heeft behoorlijk wat impact gehad op de supporters. De degradatie was het dieptepunt. Door het saneren van de werkbudgetten staan we waar we nu staan.

In november zijn we uit categorie 1. Dit betekent dat de wijzende/controlerende vinger van de KNVB weg is en er weer ruimte is voor een normale bedrijfsvoering bij club. Situaties die uit nood geboren zijn, zullen we snel moeten veranderen. Voor mij houdt dit in dat onder de Raad van Commissarissen (RvC) een drietal personen komt te staan die onze club gaan runnen als een voetbalbedrijf.

Het sportieve onderdeel wordt gerund door mensen met een voetbalachtergrond en zal moeten vallen onder oud-spelers die de clubcultuur en het spel wat wij willen uitdragen garanderen.  Deze groep hoeft maar op een manier rekening te houden met  de andere takken van het bedrijf NEC en dat is het te gebruiken budget.

De tweede afdeling zal financiën zijn, deze zal gerund moeten worden door een iemand die de hand op de knip houdt en consequent de financiële boekhouding in de gaten houdt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat we niet meer in situaties terechtkomen waardoor de KNVB ons terugplaatst naar categorie 1.

De laatste tak is de commerciële kant. Deze zal moeten zorgen dat er voldoende geld binnenkomt waardoor we sportief en financieel goed kunnen werken. Het geld van investeerders is geld dat moet worden terugbetaald. De commerciële afdeling moet zorgen dat we op eigen benen kunnen staan, waardoor investeerdersgeld wordt omgeturnd tot sponsorgeld.

Het leest allemaal heel simpel, en dus ook allemaal niet zo moeilijk. We staan op een tweesprong, gaan we terug naar hoe het vroeger was, of pakken we door met wat ik schets? Wat we nodig hebben is een lijn waar iedereen zich prima in voelt. De nieuwe zakelijkheid  is namelijk net zo lang zakelijk tot er acht keer verloren wordt. Dan is de nieuwe zakelijkheid onder curatele.

Duidelijk is wel dat voetbaltechnische zaken niet synchroon kunnen lopen met bedrijftechnische zaken, dus daar ligt voor NEC de grote uitdaging. Het lijkt mij de droom van onze club, een gezonde bedrijfsvoering  op financieel en commercieel gebied en een voetbalachtergrond die gevoed wordt door eigen mensen.

‘Met juist beleid de hoofden koel’