Veel Nederlandse profclubs moeten zich zorgen maken over hun financiële situatie. Dat meldt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een open brief aan de clubs en de KNVB. Zestien van de 34 clubs, waaronder NEC, verkeren volgens de accountantsorganisatie in financieel zwaar weer.

De NBA schrijft: “Al meerdere jaren is er bij veel clubs sprake van een negatief exploitatieresultaat vóór transferopbrengsten. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de transferopbrengsten jaarlijks sterk wisselen. Dit zorgt voor een eveneens zeer wisselend nettoresultaat met in veel gevallen een minimaal of zelfs negatief eigen vermogen. De financiële weerstand is in veel gevallen nihil. Aan het eind van het seizoen 17-18 ging het om een kwart van de Eredivisieclubs en zelfs tweederde van de clubs in de Eerste Divisie.”

“Clubs en KNVB doen er goed aan om financieel niet alleen te sturen op de beschikbare liquiditeit voor het lopend seizoen, maar ook op een structureel positief (exploitatie)resultaat in de toekomst. Dit is in het belang van de financiële stabiliteit van de individuele club en daarmee ook van de sector. Dat vereist een andere financiële strategie bij veel clubs en een andere aanpak door de KNVB. Onze leden, die als externe accountant controles uitvoeren bij de clubs, roepen wij op hieraan bij te dragen.”

De degradatie van 2017 heeft NEC financieel flink teruggeworpen, zo was eerder al te zien in de jaarcijfers van de club. De Nijmeegse club draaide in het seizoen 2017/18 een netto verlies van één miljoen euro, een resultaat dat vóór transfers zelfs min 3,9 miljoen bedroeg. Het negatief eigen vermogen van NEC bedroeg 2,9 miljoen euro, het laagste van alle Eerste Divisie-clubs in dat seizoen. In de Eredivisie hadden alleen FC Twente en FC Utrecht een lager eigen vermogen.

NEC is net als veel andere clubs afhankelijk van transferopbrengsten, maar de NBA stipt aan dat dit geen structurele inkomsten zijn. De Nijmeegse club verkocht om dit reden afgelopen zomer Arnaut Groeneveld en Ferdi Kadioglu. “Transferopbrengsten zijn resultaten waarvan het doorgaans onzeker is of ze überhaupt gerealiseerd worden en hoe groot ze dan zullen zijn. Als niet uit ervaring het transferbeleid aantoonbaar structurele opbrengsten kent, mag dit op grond van verslaggevingsregels niet als reguliere opbrengsten worden gezien.”

De NBA pleit voor een betere ‘governance’ bij clubs. “Governance houdt in dat een organisatie goed, efficiënt en verantwoord wordt geleid en bestuurd, waaronder begrepen het afleggen van verantwoording richting alle belanghebbende partijen. Bij veel clubs ligt het accent op het sportieve resultaat op korte termijn en niet op financiële stabiliteit op lange termijn. Dit kan invloed hebben op de feitelijke werking van de governance van de club. Sponsoren en supporters willen dat de club goed scoort in de competitie. Lukt dit niet dan is de leiding van de club geneigd meer of duurdere spelers aan te trekken, wat kan leiden tot een slechtere financiële situatie. Vaak is er pas serieus aandacht voor de financiële situatie wanneer het voortbestaan van de club acuut wordt bedreigd.”

Foto: Rob Koppers