Zoals u wellicht al op de website en in de regionale kranten heeft kunnen lezen is N.E.C in samenspraak met afgevaardigden van alle supportersgroeperingen druk bezig met het realiseren van een sfeervak. Het sfeervak zal worden ingevoerd in het huidige vak K met ingang van het nieuwe voetbalseizoen. Er zal in vak K dan geen sprake meer zijn van vaste nummering van de stoelen. Legio Noviomagum zal het sfeervak kracht bijzetten door ludieke acties te laten plaatsvinden.
Op dit moment staat de teller van het aantal inschrijvingen op 200. Dit is al een redelijk aantal, maar nog niet voldoende voor een definitieve komst van het sfeervak. Er zijn nog een kleine 100 aanmeldingen nodig. Samen met u willen wij ervoor zorgen dat de komst van het sfeervak realiteit wordt, dus als u interesse heeft, meldt u zich dan snel aan via www.nec-nijmegen.nl/mijnnnec. U kunt ook helpen door mensen in uw omgeving warm te maken voor het sfeervak en zich te laten inschrijven. De prijs voor een seizoenkaart voor het sfeervak is gelijk aan die van de rest van de prijzen op de Gofferttribune, €169 . De inschrijving sluit al op vrijdag 25 februari, dus de tijd begint te dringen!
Het gevolg van de komst van het sfeervak is dat huidige seizoenkaarthouders, indien zij geen interesse hebben om zich in te schrijven, moeten verhuizen. N.E.C. wil nogmaals benadrukken dat er veel begrip is voor het feit dat een eventuele verhuizing gevoelig kan liggen. Toch is de club ervan overtuigd dat er voor de desbetreffende seizoenkaarthouders een heel goed alternatief kan worden geboden. Ieder jaar komen er namelijk ongeveer 300 plaatsen vrij van mensen die hun seizoenkaarten opzeggen. Daarnaast komen alle plaatsen vrij van de supporters die verhuizen naar het sfeervak. N.E.C. zal in goed overleg met de supporters uit vak K een mooie nieuwe plaats uit kiezen in het stadion en deze groep voorrang verlenen op andere nieuwe aanvragen voor seizoenkaarten.