Over ons

ForzaNEC.nl is de grootste fansite van NEC. Sinds 2001 volgen wij de club op de voet en maakten we alles in die tijd mee, van Europees voetbal tot degradatie en een kampioenschap. Met een positief-kritische blik bekijken wij NEC met een groep vrijwilligers die zich richten op het maken van wedstrijdverslagen, liveblogs, interviews en rubrieken en het bijhouden van diverse social media. In 2019 kwam daar de Jarda Podcast bij, waarin alles over NEC besproken wordt en waarin regelmatig gasten aanschuiven.

ForzaNEC.nl is niet gebonden aan transferwindows en is daarom doorlopend op zoek naar versterkingen. Benieuwd wat jij aan onze website kan bijdragen? Mail gerust of bekijk de vacature.

Wil je om een andere reden contact met ons opnemen? Mail naar info@forzanec.nl.

Het team

Redactie:
Cas Reuvers
David Burger
Jan Peters
Jesper de Weerd
Joram Janssen
Martijn Soetekouw
Nick Rokers
Wouter Meijer

Hoofdredacteur:
Ties Otten

Columns:
Dirk Lotgerink
Chiron Rengers

Vormgeving:
Tijn van Loveren

Fotografie:
Rob Koppers
Orange Pictures

Websitebeheer:
Jeroen Rengers

ForzaNEC is blij dat de mogelijkheid tot reageren op artikelen is teruggekeerd op onze vernieuwde website. De belangrijkste reden om deze optie te verwijderen op de vorige site was de beperkte opties om reacties te modereren. We houden van discussie en geven iedereen de kans om zijn mening te geven, maar het moet wel binnen de perken blijven. Daarom een aantal huisregels:

– Gebruik van scheldwoorden of andere vormen van belediging is niet toegestaan.

– Het persoonlijk aanvallen van een auteur van een artikel of een medebezoeker van de website is niet toegestaan.

– Het maken van reclame voor persoonlijke danwel commerciële doelen in reacties is niet toegestaan.

– Weet waar capslock zit: op reacties met overmatig gebruik van hoofdletters zit niemand te wachten.

– Het verspreiden van onwaarheden is niet toegestaan.

– Gebruikers kiezen een gebruikersnaam die voldoet aan de eisen: geen scheldwoorden, geen persoonlijke namen zoals bijvoorbeeld WilcoVanSchaik1 en geen aanstootgevende bewoordingen.

– Gebruikers dienen een geldig e-mailadres op te geven bij hun account.

– ForzaNEC behoudt het recht om reacties die niet door de beugel kunnen te verwijderen, te bewerken of niet toe te staan.

Zie je een reactie op onze website staan die volgens jou niet door de beugel kan? Meld het ons! Wij proberen de reacties zo goed mogelijk in de gaten te houden, maar soms glipt er weleens iets doorheen. Laat het ons weten via info@forzanec.nl, onze social media-kanalen of op een reactie op een artikel.

ForzaNEC is een onderdeel van Stichting ForzaNEC geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09180887.

 

Website-voorwaarden

Door toegang te zoeken tot de website van ForzaNEC of het gebruiken en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van deze website gaat u akkoord met deze website-voorwaarden van ForzaNEC. Indien u de voorwaarden niet aanvaardt, dan dient u de website van ForzaNEC niet te bezoeken.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van ForzaNEC.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ForzaNEC verkregen is. ForzaNEC garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ForzaNEC verkregen informatie. De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

ForzaNEC behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van ForzaNEC mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Stichting ForzaNEC (ook niet via een eigen netwerk).

Vergroot uw naams- of logobekendheid via ForzaNEC.nl! Met duizenden bezoekers per maand bereikt u door adverteren op ForzaNEC een unieke doelgroep met vooral bezoekers komend uit de omgeving Rijk van Nijmegen, maar ook uit de rest van Nederland.

Door te adverteren op ForzaNEC helpt u onze site nog beter te maken. Inkomsten worden uitsluitend geïnvesteerd in de website. ForzaNEC is ondergebracht in een stichting en maakt zodoende ook geen winst.

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@forzanec.nl